Tjänster

Kvalificerade tjänster inom projekt- och verksamhetsstyrning

Ikon på karta med ett markerat mål

Projektledning

Våra seniora projektledare har erfarenhet av att driva stora och komplexa projekt med flera intressenter och med internationell exponering. Vi arbetar med utgångspunkt från metodiken enligt PMI/IPMA/PRINCE2 med anpassning till våra kunders behov och projektmodell.

De metoder och verktyg som vi tillämpar har ingen begränsning avseende typ av projekt och vi är vana vid att projektanpassning kan vara nödvändigt. På så sätt genomgår våra metoder och verktyg en ständig förbättring och utveckling.

Kontakta oss

Projektledning, två kvinnliga kollegor som diskuterar planer framför en glasvägg
Ikon på fyra personer fram en whiteboard

Planering & Projektstyrning

Våra metoder och verktyg för planering & projektstyrning tillämpas framgångsrikt i våra kunders projekt. Det finns inga begränsningar vad gäller områden och branscher, vi anpassar oss till våra kunders verksamhet och behov.

Vi hjälper till med tids-, resurs-, ekonomi- och processtyrning i medelstora till stora komplexa projekt som ställer krav på leveranssäkerhet vad gäller tid, kostnad och kvalitet.

Kontakta oss

Projektstyrning, en kvinna som skriver ner i ett anteckningsblock vad som ska göras.
Ikon på en kikare

Kontrakts- & Riskhantering

Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med kontrakt, osäkerheter och risker i projekt redan från anbuds- och förstudiefasen. Våra utarbetade metoder och verktyg används för att stötta våra kunder i sin projektverksamhet.

Vi arbetar med förändringshantering, riskhantering och osäkerhetsanalyser som även identifierar möjligheter till tilläggsförsäljning samt effektivisering i form av kostnads- och tidsbesparingar.

Kontakta oss

Projektplanering, ett team med kollegor som diskuterar en investering
Ikon på en hand med en pengapåse

Upphandling och inköp

Vi stödjer våra kunder i större upphandlingar avseende övergripande strategi, taktik, förhandling samt löpande riskhantering och rapportering till övergripande projekt.

Vi kan både stödja och leda upphandlingar samt inköp i specifika projekt men även i löpande inköpsverksamhet, med tillhörande rapportering enligt kundens KPIer.

Kontakta oss

Arbete inom projektplanering, ett team i ett kontorslokal som firar en vunnen upphandling.
Ikon på en kikare

Verksamhetsutveckling

Vi stödjer våra kunder i arbetet med analys och utveckling av befintliga processer. Vi leder arbetet med att implementera förbättringar och effektiviseringar och säkerställer att berörda parter inom organisationen informeras, involveras och vid behov utbildas gällande genomförda förändringar. Vi erbjuder ett helhetsansvarstagande i en förändringsprocess där analys, genomförande och dokumentation tar vår kund till önskat resultat.

Kontakta oss

Projektplanering, ett team med kollegor som diskuterar en investering