Kursutbud

Professionella metodik- och verktygskurser inom projektstyrning

Våra kurser riktar sig till dig som vill lära dig mer kring metodiker och verktyg inom projektstyrning. Kursinnehållet anpassas utifrån dina och verksamhetens behov. Våra professionella konsulter ger ditt företag mervärde genom att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Översiktsvy av en lärare som håller i en kurs

Metodikkurser

Planering & Projektstyrning

Kursen ger dig grunderna för att planera och styra både enkla och komplexa projekt med avseende på tid, resurser och kostnader.

Målet är att du efter genomgången kurs ska ha förståelse för metodiken kring förberedelse, genomförande och avslut av ett projekt i din roll som projektplanerare eller projektledare.

Framdriftsanalys i Projekt

Kursen lär dig mer om de avancerade tillämpningar som finns för att visa och analysera resultat och framdrift i ett projekt, såsom Earned Value Analysis/Management.

Målet är att du efter kursen ska förstå termer och begrepp samt kunna förklara resultaten och framdriften i ett projekt med hjälp av nyckeltal. Du skall kunna använda praktiska metoder för beräkning av resultatvärden.

Riskhantering

Kursen har en praktisk inriktning där du får lära dig tillämpning av olika modeller och verktyg för riskhantering anpassat efter syfte och ändamål.

Målet är att du efter kursen ska ha goda kunskaper i ämnet riskanalys och riskhantering. Du får även den kunskap som krävs för att själv kunna planera och genomföra workshops för riskhantering och förbättringsarbete.

Verktygskurser

Introduktion Planeringsverktyg

Kursen vänder sig till dig som vill få kunskap kring grunderna i planering samt en presentation av olika planeringsverktyg som marknaden har att erbjuda. Du får kunskapen som krävs för att du ska kunna göra rätt val av verktyg för dina behov.

Microsoft Project

Vi erbjuder grundkurs, fortsättningskurs och anpassade kurser i MS Project. Kurserna innehåller teoripass följt av praktisk tillämpning i verktyget.

Primavera P6

Vi erbjuder grundkurs, fortsättningskurs och anpassade kurser i Primavera P6. Kurserna innehåller teoripass följt av praktisk tillämpning i verktyget.